English

Emocje w życiu codziennym.
Analiza kulturowych, społecznych i organizacyjnych uwarunkowań ujawniania i kierowania emocjami.

Łódź, 15-17 czerwca 2011

KSOiZ

IS

EKSOC

UŁ

PTS

QSR


Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania IS UŁ
Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego
Przegląd Socjologii Jakościowej
oraz
Qualitative Sociology Review

ZAPRASZAJĄ

do uczestnictwa w konferencji naukowej zatytułowanej:

Emocje w życiu codziennym.
Analiza kulturowych, społecznych i organizacyjnych uwarunkowań ujawniania
i kierowania emocjami.


Konferencja organizowana jest pod patronatem Sekcji Socjologii Jakościowej i Symbolicznego Interakcjonizmu Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

Konferencja odbędzie się w
Centrum Szkoleniowo - Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego (CSK Kopcińskiego)
przy ul. Kopcińskiego 16/18

w dniach 15-17 czerwca 2011 roku